חפש
קטלוג מוצרים / מפסקי גבול / מפסקי גבול משוריינים סדרה TZ-7

בחר ספק

  מק"ט תיאור פריט ספק     קישורים
TZ-7121 מפסק גבול עם מנוף ארוך וגלגלת בקצה TEND    
TZ-7141 מפסק גבול עם מנוף קצר וגלגלת בקצה TEND    
TZ-7310 מפסק גבול עם פין בהברגה TEND    
TZ-7311 מפסק גבול עם גלגלת TEND    
TZ-7312 מפסק גבול עם גלגלת ניצבת TEND    
TZ-7110 מפסק גבול עם פין גבוה ודק TEND    
TZ-7120 מפסק גבול עם מנוף ארוך TEND    
TZ-7124 מפסק גבול עם מנוף ארוך וגלגלת בקצה TEND    
TZ-7140 מפסק גבול עם מנוף קצר TEND    
TZ-7144 מפסק גבול עם מנוף קצר וגלגלת מוגבההת TEND